A Szolgáltató vállalja, hogy a tesztelés során tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli, azt külső személyeknek át nem adja, hozzáférhetővé nem teszi, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a megadott személyes adatokat kezelje. Kijelenti, hogy adatait önkéntesen adja meg, és azok a valóságnak megfelelnek. . A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a leiratkozás igénybevételével.